V-TAC veľkoobchod

prepäťová ochrana PO I 2 280V/12,5kA B+C+D (KIWA)

Novinka
Dostupnosť:
Na sklade
Obj. číslo:
kw_81.002
Výrobca:
KIWA
Cena bez DPH:
57,59 € bez DPH
Cena s DPH:
69,11 € s DPH
-+

prepäťová ochrana PO I 2 280V/12,5kA B+C+D (KIWA)

Popis:

PO I - prepäťové ochrany typu 1+ typu 2+ typu 3 (B+C+D)  Slúžia na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a inštalujú sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači. Obsahujú vymeniteľnú varistorovú vložku.

Prepäťová ochrana typu 1 (trieda I, B) je určená pre kategóriu prepätia III podľa STN EN 60664-1:2004-07 je koordináciou izolácie stanovené maximálne prepätie 4 kV pre sieť 230/400 V. Táto prepäťová ochrana slúži na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a zapája sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači. Vďaka pokročilému riešeniu spĺňajú výrobky KIWA triedy I (B), aj požiadavky pre triedu II (C) a III (D).

INŠTALÁCIA PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN - SPD
Požiadavky na voľbu a spôsob inštalácie prepäťových ochrán v elektrických zariadeniach budov popisuje norma STN 332000 „Elektrické zariadenia budov - ochranné zariadenia proti prepätiu“ a IEC 60364-53 „Elektrické inštalácie budov“, časť 5-53 „Výber a montáž elektrických zariadení“, sekcia 534 „Zariadenia na ochranu proti prepätiu“. V uvedených normách je popísané usporiadanie a zapojenie prepäťových ochrán pre jednotlivé typy sietí a špecifikované sú tiež základné parametre prepäťových ochrán pre jednotlivé oblasti použitia. Tieto normy uvádzajú aj potrebu zabezpečenia energetickej koordinácie jednotlivých stupňov v systéme prepäťovej ochrany tak, aby tieto stupne správne spolupôsobili. Norma predpisuje zaradenie impedancii medzi jednotlivé stupne prepätovej ochrany, ktoré môžu byť dosiahnuté vlastnou impedanciou dostatočne dlhého vedenia medzi jednotlivými stupňami. Keďže moderné prepäťové ochrany KIWA triedy I (B), alebo triedy II (C), spĺňajú aj požiadavky nasledujúcich stupňov, nie je potrebné v rámci daného rozvádzača , alebo v jeho okolí (cca do 5m) použiť ďalší stupeň, pri čom je zaistená ochrana až na úrovni triedy III (D). V prípade prepäťovej ochrany na báze varistora napr. PO I a PO II zo sortimentu KIWA vzhľadom k rovnakej reakčnej dobe obidvoch stupňov bolo skúškami a meraniami zistené dostatočné oddelenie už pri použití vedenia dĺžky cca 1,5 m. Impedancia vyvolaná zaradením takéhoto vedenia plne koordinuje rozdelenie energie medzi jednotlivé varistorové stupne aj pri najnepriaznivejších tolerančných odchýlkach jednotlivých stupňov.

Pre detaily pozri aplikačnú príručku a katalóg v prílohe produktu

Dokumentácia k produktu

Súbor (1)
kiwa_aplikacna_prirucka_2014.pdf
Súbor
kiwa_katalog_2014.pdf