Čo je index podania farieb CRI?

Čo je index podania farieb CRI?

CRI Index podania farieb (Ra, CRI = color rendering index) je hodnotenie farebného vnímania, ktorý vznikne osvetlením z nejakého svetelného zdroja, v porovnaní s tým, aký farebný vnem by vznikol vo svetle slnka. Hodnota Ra môže byť od 0 do 100. Je to percentuálne vyjadrenie podielu vlnových dĺžok slnečného svetla v umelom osvetlení. Hodnota Ra=0 znamená, že pri tomto osvetlení nieje možné správne rozoznať farby. Ale ak Ra=100 znamená to, že je to svetelný zdroj obsahujúci všetky vlnové dĺžky, a tým umožňuje prirodzené podanie farieb. Jednoducho povedané, ak pri slnečnom svetle vidíme predmet červenej farby, je to len preto, že slnečné žiarenie obsahuje vlnovú dĺžku červenej farby a tá sa od predmetu odráža do nášho oka. U žiariviek, výbojok a LED môže byť  vysoký (viac ako 90), ale tiež sa predávajú žiarivky, ktoré majú index farebného podania menší ako 60 sú určené pre osvetlenie pomocných priestorov (sklad, chodba …). Žiaľ vzhľadom k tomu, že ich cena môže byť aj polovičná v porovnaní so žiarivkami s indexom nad 80, stretávame sa s nimi v obchodoch často.

Výpočtová metóda

Index podania farieb je navrhnutá tak, že zdroj svetla je testovacie spektrálne meria a vykonáva všetky ostatné kroky čisto pomocou numerických metód. Podľa CIE 13.2, hodnoty trichromatické skúšobných farieb pre skúšobné a referenčné svetelného zdroja môže byť určená. Tie sú potom transformované do UCS súradníc. Ako je definované pomocou štandardného referenčného svetelného zdroja iba diskrétne farebnej teploty sú definované, konverzie farieb musí byť vykonaná, čo kompenzuje odchýlky medzi farebných teplôt svetelných zdrojov. Jednotlivé hodnoty sú zhrnuté ako aritmetické priemery na index.

Popis

Index podania farieb nie je závislý na konkrétnej farebnej teploty. Každý zdroj svetla, rovnaký (vo vzájomnom vzťahu), farebná teplota v rozmedzí vlnových dĺžok viditeľného spektra zo zdroja referenčného svetelného dokonale replikuje dosiahla farebného podania index 100 spektrálnych zložiek mimo viditeľnej oblasti bez povšimnutia, pretože nie sú vizuálne vnímateľné. Teoreticky je možné syntetizovať svetelný zdroj (napríklad z piatich rôznych farebných svetelných diód ( LED )), ktorých spektrálne úplne od tvaru čierneho telesa sa líšia, ale napriek tomu dosiahnuť farebné podanie index 100.

Žiarovka s čírou sklenenou bankou má Ra takmer 100, zatiaľ čo žiarivky dosahujú hodnoty 70 až 90. Svetelné zdroje, ktoré emitujú svetlo iba na jednej vlnovej dĺžke, ako je napríklad sodíkové výbojky, nedovoľujú diferenciáciu farieb a majú preto veľmi nízku alebo dokonca negatívnu Ra hodnotu.

Vzhľadom k tomu, že index podania farieb opisuje iba podobnosť s referenčným svetlom farby, znamená to, že vysoký index farebného stvárnenia automaticky neznamená, že všetky farby sú tiež dobre reprodukované. Napríklad, referenčná žiarovka obsahuje (teplota chladiča a 2700 K), veľmi málo modrého a fialového svetla , čo vedie k horšej reprodukcii týchto fariebných výsledkov. Pre dobrú farebnú reprodukciu, je preto nevyhnutné, aby nielen aby bol index podania farieb je vysoký, ale tiež referenčné svetlo malo  "kompletné" spektrum. To je prípad farebných teplotôt od 4500 K do 6000 K.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Metamerie-Vergleich-Lichtquellen.jpg/1000px-Metamerie-Vergleich-Lichtquellen.jpg

Fotografovanie s kompaktnou žiarivkou (A), halogénové žiarovky (B) a blesku (C). 
inú farbu vykresľovanie indexy vznikajú rozdiely v reprodukcii farieb.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Farbwiedergabeindex