Účel použitia spínačov a tlačidiel podľa symbolov a radenia

Účel použitia spínačov a tlačidiel podľa symbolov a radenia
Prehľad radenia spínačov a tlačidiel - ovládačov
Radenie spínačov Funcia
1 Spínač jednopólový - zapne, vypne svetidlo z jedného miesta (jednotlačídlový)
1So Spínač jednopólový s orientačnou tlejivkou
1S Spínač jednopólový so signalizačnou tlejivkou
1SSo Spínač jednopólový so signalizačnou aj orientačnou tlejivkou
1+1 Spínač jednopólový dvojitý
1+1 s blokovaním Spínač jednopólový dvojitý so zamedzením súčasnému stlačeniu oboch kolísok
2 Spínač dvojpólový
2S Spínač dvojpólový so signalizačnou tlejivkou
3 Spínač trojpólový
5 Prepínač sériový - zapne, vypne z jedného miesta 2 svietidlá, alebo sa použije ako spínač lustrový (dvojtlačídlový)
5So Prepínač sériový (jeden obvod s orientačnou tlejivkou)
6 Prepínač striedavý - zapne, vypne dané svietidlo z dvoch miest, použiva sa ako schodišťový (jednotlačídlový)
6So Prepínač striedavý s orientačnou tlejivkou
6S Prepínač striedavý so signalizačnou tlejivkou
6SSo Prepínač striedavý so signalizačnou i orientačnou tlejivkou
6+1 Prepínač sériový striedavý
6+6 Prepínač striedavý dvojitý - (Radenie: 5B) - je to spínač s radením 2 x č.6 (dvojtlačídlový), možnosť zapojenia ako (6+1)
6+6So Prepínač striedavý dvojitý (jeden obvod s orientačnou tlejivkou)
6+6/0 Prepínač striedavý a ovládač prepínací
7 Prepínač krížový - zapne, vypne dané svietidlo z troch a viacerých miest (jednotlačílový)
7So Prepínač krížový s orientačnou tlejivkou
1/0 Ovládač zapínací - (tlačítko)
1/0So Tlačidlo - Ovládač zapínacie s orientačnou tlejivkou
1/0S Tlačidlo - Ovládač zapínacie so signalizačnou tlejivkou
1/0+1/0 Tlačidlo - Ovládač zapínacie dvojité
1/0+1/0So Tlačidlo - Ovládač zapínacie dvojité (jeden obvod s orientačnou tlejivkou)
1/0+1/0 s blokovaním Tlačidlo - Ovládač zapínacie dvojité so zamedzením súčasnému stlačeniu oboch kolísok
6/0 Tlačidlo - Ovládač prepínacie
6/0So Tlačidlo - Ovládač prepínacie s orientačnou tlejivkou
6/0S Tlačidlo - Ovládač prepínacie so signalizačnou tlejivkou